Speakout

Günümüz iş dünyasında ilerlemenin yolu bağlantılarınız ile iyi bir iletişim kurmaktan geçmektedir. Küreselleşmeyle artan rekabet ortamında başarılı olmak için ortak dil olan İngilizceye hakim olmak ve etkili bir biçimde konuşabilmek, kariyer basamaklarını tırmanırken hızınızı arttıracak en önemli faktörlerden biridir. Executive English Coaching olarak işte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz desteği sunuyoruz.

Kelime hazinesi yeterli olmayan ve İngilizce konuşma güçlüğü çekenlere yönelik olan bu program BBC Learning English ve BBC Worldwide işbirliği ile hazırlanmıştır. Speakout programı İngilizce iletişim konusunda daha özgüvenli ve daha akıcı şekilde konuşmayı sağlayan bir eğitim programıdır.

Programın Kazandırdıkları

  • Doğru konuşma yöntemleriyle duraklamaları asgariye indirerek düzgün ve akıcı konuşma
  • Daha rahat ifade yeteneği kazanma
  • Kelime hazinesini, telaffuzu ve aksanı geliştirme
  • Sosyal İngilizce iletişim metotlarını kullanarak yabancılarla güçlü ilişkiler kurma ve bağlantılar sağlama
  • Başarılı İngilizce iletişimleriniz sonucu fırsatlar yaratma ve kariyerinizde daha avantajlı bir konuma geçme
  • Yabancı iş ortakları ve yöneticilerle daha rahat iletişim kurma ve olumlu izlenim yaratma

 

Tarih:
Yıl Boyunca

Süre:
Her seviye için toplam 48 saat

Ne öğrenirim?
Sosyal hayatımızda lazım olan iletişimi kurmak için gerekli olan kalıplar, kelimeler, cümleler (bu eğitimdeki konular genel, günlük konular olup, kelime hazinesi ve konuşma üzerine yoğunlaşılır).

Öğrendiğim bilgileri nasıl kullanırım?
Konuşma pratiğini geliştirmeye yönelik bu eğitimde, neyi nasıl ifade edeceğim kaygısından uzaklaşarak özgüvenli şekilde iletişim kurar ve daha rahat bir konuşma hakimiyeti kazanarak bir sohbeti başlatabilir veya devam ettirebilirsiniz. Bu suretle daha sosyal ve olumlu ilişkiler kurarak hakkınızda sizi gerçekten yansıtan bir izlenim uyandırmanızı ve görüşmelerinizde verim kazanmanızı sağlarsınız.

Detaylı Bilgi ve Kayıt İçin

 

""
1
İsim Soyisim
Telefon
Previous
Next

EEC Blog'dan