Tüm Programlar

Gelecek
Programlar

6 Ekim 2018 Cumartesi

7 ve 14 Kasım 2018 Çarşamba

17 Kasım 2018 Cumartesi

24 Kasım 2018 Cumartesi

1-2 Aralık 2018 Cumartesi/Pazar

Business English (4 hafta sonu)

HR English (2 gün)

Presentation English Workshop (1 gün)

Speakout  (4 hafta sonu)

Business Writing Workshop (2 gün)

İş İngilizcesi / Business English

Süre: Bireysel: Her seviye için toplam 48 saat / Grup Eğitimi: 6 veya 12 hafta

Ne öğrenirim? Global iş hayatı içinde iletişim kurmak için gerekli olan kalıplar, kelimeler, cümleler

 

Öğrendiğim bilgileri nasıl kullanırım? – Bu eğitim ile yabancılarla olan iletişiminizde kelime aramaktan kurtulur, neyi nasıl ifade edeceğim kaygısından uzaklaşarak özgüven kazanır, daha profesyonel bir konuşma hakimiyeti ile karşıya iletmek istediğiniz konularda muhatabınız üzerinde daha olumlu bir izlenim uyandırır ve görüşmelerinizde verim kazanırsınız.

Speakout

Süre: Bireysel: Her seviye için toplam 48 saat / Grup Eğitimi: 6 veya 12 hafta

Ne öğrenirim? Sosyal hayatımızda lazım olan iletişimi kurmak için gerekli olan kalıplar, kelimeler, cümleler (bu eğitimdeki konular genel, günlük konular olup, kelime hazinesi ve konuşma üzerine yoğunlaşılır)

 

Öğrendiğim bilgileri nasıl kullanırım? –  Konuşma pratiğini geliştirmeye yönelik bu eğitimde, neyi nasıl ifade edeceğim kaygısından uzaklaşarak özgüvenli şekilde iletişim kurar ve daha rahat bir konuşma hakimiyeti kazanarak bir sohbeti başlatabilir veya devam ettirebilirsiniz. Bu suretle daha sosyal ve olumlu ilişkiler kurarak hakkınızda sizi gerçekten yansıtan bir izlenim uyandırmanızı ve  görüşmelerinizde verim kazanmanızı sağlarsınız.

E-mail Yazma / E-mail English

Süre Bireysel 8-24 saat veya 1 günlük workshop olarak

Ne öğrenirim? Sıklıkla yapılan e-mail hatalarını önleme, doğru tonda, uzunlukta ve zamanda e-mail yazma, profesyonel yazı dilini kullanma, fikirleri ve ana hususları metin içerisinde doğru şekilde yapılandırma, belirli ifade ve kalıpları öğrenme, 100+ e-mail yazma alıştırmasını tamamlama, profesyonel hayatta ortaya çıkan durumlara ilişkin e-mail taslakları hazırlama

 

Öğrendiğim bilgileri nasıl kullanırım? – Bu eğitim ile yazılı iletişim becerilerinizi geliştirir, hatasız, net ve kolay anlaşılır e-mailler yazar, İngilizce becerilerinizi yazılı olarak yansıtabilir ve bu şekilde profesyonel hayatta fark yaratır ve öne geçersiniz.

İngilizce Sunum / Presentation Skills

Süre 4-10 saat

Ne öğrenirim? İngilizce olarak başarılı bir sunum yapabilmek için gerekli kelimeler, değişik ifade kalıpları, doğru telaffuz ve akıcı konuşma

 

Öğrendiğim bilgileri nasıl kullanırım? –  Bu eğitim ile İngilizce sunumlarınızda, Türkçe sunumlarınızda yaşadığınız rahatlıkta ve aynı kelime ve ifade zenginliğinde sunum yapabilmeniz için gerekli ifade becerisini kazanır, değişik ve ustaca seçilmiş kelimelerle daha profesyonel bir sunum yapar, uluslararası yöneticiler üzerinde olumlu izlenim yaratarak, iş ortamınızda başarıyı yakalarsınız.

İngilizce Mülakat / Interviewing Skills

Süre En fazla 6 saat

Ne öğrenirim? İngilizce mülakatta gerekli olan soruları öğrenmek ve nasıl cevaplamanız gerektiğini birlikte çalışmak, Sektörünüze ve pozisyonunuza özgü mülakat şekilleri üzerinde prova (role play)  yapmak

 

Öğrendiğim bilgileri nasıl kullanırım? – Gireceğiniz mülakatta sorulara daha önce çalışarak başarılı olma, İngilizce mülakatta önceden hazırlıklı olarak özgüveninizi kazanma, kontrolü kaybetmeyerek olumlu izlenim yaratma, yaptığınız işi ve potansiyelinizi karşıya doğru aktarabilme, mülakatı verimli bir şekilde sürdürerek İngilizce mülakatta başarılı olma

English for the Pharmaceutical Industry

Süre 6 hafta

Ne öğrenirim? Medikal ve ilaç sektörüyle ilgili teknik dil, kalıplar ve ifadeler

 

Öğrendiğim bilgileri nasıl kullanırım? – 6 haftalık bu yoğun eğitim, size ihtiyaç duyduğunuz terminoloji ve dil becerilerini kazandırır; uluslararası ekipler ve yöneticilere etkili sunum yapmanız için gerekli ifade ve kalıpları öğretir ve yeni global fırsatlar yaratmanızı sağlar.

English for Marketing

Süre 6 hafta

Ne öğrenirim? Piyasa araştırmalarından pazar değerlendirmelerine, kurumsal iletişimden itibar yönetimine kadar tüm pazarlama aşamalarında Ingilizceyi doğru kullanma

 

Öğrendiğim bilgileri nasıl kullanırım? – Sektörün gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmış bu programda, tüm pazarlama aşamalarında Ingilizceyi doğru kullanmayı öğrenir, iletişim bariyerlerini yıkarak iş çevrenizi geliştirir ve global pazarlara ulaşarak yeni fırsatları yakalarsınız.

English for Socializing

Süre 6 hafta

Ne öğrenirim? Kültürlerarası ipucu ve deyimler; small talk için gerekli sosyalleşme becerileri, İngilizce günlük konuşmada kullanılan ifadeler ve kalıplar

 

Öğrendiğim bilgileri nasıl kullanırım? – Bu eğitim ile yabancı misafir ve iş ortaklarınızla iş hayatı dışında sosyal ortamlarda iletişimde bulunabilir, bu iletişimlerde kelime aramaktan kurtulursunuz. Uluslararası müşterileriniz, ekipleriniz ve meslektaşlarınız  ile toplantılar dışında geçen zamanda güçlü  ilişkiler kurmanıza ve daha rahat sohbet etmenizi sağlar.

Business English Grammar

Süre 6 hafta

Ne öğrenirim? – İş İngilizcesindeki yapı ve fonksiyonlar, dilbilgisi kuralları, doğru cümle yapıları, edat-fiil eşleşmeleri, profesyonel deyim ve ifadeler

 

Öğrendiğim bilgileri nasıl kullanırım? – Bu eğitim size günümüz iş dünyasında doğru İngilizce kullanarak güçlü iletişim kurmak için gerekli dilbilgisi kurallarını kazandırır. Bildiğiniz ancak kullanmadığınız için unuttuğunuz dilbilgisi kurallarını hatırlatır ve  bunların iş dünyasında kullanımını öğretir.

MBA İngilizcesi / Pre-MBA English

Süre 4 hafta

Ne öğrenirim? İngilizce MBA programında ihtiyacınız olan ve vaka çalışmaları (case study) için gerekli olan kalıplar, kelimeler, cümleler, iş kavramları, kurumsal öğrenim, yenilik, yönetim kararları, piyasa dinamikleri, lisan ve iletişim yetenekleri gibi konular tamamıyla iş hayatından alınan modeller ile desteklenir.

 

Öğrendiğim bilgileri nasıl kullanırım? – Bu yoğun eğitimde öğrendiğiniz bilgileri İngilizce MBA programında alacağınız dersleri daha iyi anlamak ve takip etmek amacıyla kullanabilirsiniz. Konular tamamıyla alacağınız MBA programıyla alakalı olduğu için üniversitede alacağınız programa kolaylıkla adapte olabilir ve çalışmaları daha iyi kavrayabilir ve özgüvenle kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz.

Kurumsal İş Hayatı Kuralları / Corporate Etiquette

Süre 1 gün

Ne öğrenirim? Üniversiteyi bitiren gençlerin kurumsal çalışma hayatında  öğrenmesi gereken doğru davranışlar, konuşma ve hitap tarzları, nezaket ve kurumsal görgü kuralları, düzgün ilişki yönetimi

 

Öğrendiğim bilgileri nasıl kullanırım? – Bu eğitim, kurumsal şirketlerde beklenilen doğru davranış ve hareketleri sergileyerek işe başlama tarihinden itibaren çalışma arkadaşları ve yöneticiler üzerinde olumlu izlenim yaratmanızı, yöneticileriniz ve iş arkadaşlarınız ile düzgün ve güçlü ilişkiler kurmanızı ve doğru izlenim yaratarak kurumsal hayatta doğru stratejiler ve işbirlikleri kurmanızı sağlar.

Business English Boot Camp

Süre 6 gün / toplam 32 saat

Ne öğrenirim? Business English seviyenizde bir seviye atlamak için gerekli dört aylık çalışmayı toplam on iki saate sığdırarak yurt dışında sadece İngilizce konuşacağınız bir ortamda ortanın altı  seviyeden orta seviyeye veya orta seviyeden ortanın üstü seviyeye gelmek için gerekli kelime bilgisi ve konuşma

 

Öğrendiğim bilgileri nasıl kullanırım? – Bu eğitim ile en az Intermediate Business English seviyesine kısa zamanda ulaşarak yabancılarla olan iletişiminizde kelime aramaktan kurtulur, neyi nasıl ifade edeceğim kaygısından uzaklaşarak özgüven kazanır, daha profesyonel bir konuşma hakimiyeti kazanarak karşıya iletmek istediğiniz konularda muhatabınız üzerinde daha olumlu bir izlenim uyandırır ve görüşmelerinizde verim kazanırsınız.

Profesyoneller için TOEFL

Süre – Haftada en az 2 ders olmak üzere 4 ay (süre seviyeye göre değişebilir)

Ne öğrenirim? – TOEFL sınavında yer alan soru formatlarını, doğru cevabı bulma yöntemlerini ve metinlerde en çok kullanılan kelimeleri öğrenme, TOEFL sınavının dört kısmını oluşturan okuma, yazma, dinleme ve konuşma bölümlerini anlama, örnek soru cevaplama, eğitmen ile birebir cevapları ve yanlışları değerlendirme, eğitim sonunda ücretsiz 8 adet deneme sınavı ile asıl sınava hazırlanma

 

Öğrendiğim bilgileri nasıl kullanırım? – Bu eğitim ile TOEFL sınavını geçerek şirketinizin yabancı dil tazminatına hak kazanabilir veya yüksek lisans diplomasına sahip olma yolunda ilk adımı atlarsınız ve bu şekilde kariyer basamaklarını hızlıca tırmanır ve iş hayatında fark yaratırsınız.

Hukuki İngilizce / Legal English

Süre Haftada en az 1 ders olmak üzere 4 ay (süre seviyeye göre değişebilir)

Ne öğrenirim? İngilizce memorandum, sözleşme ve benzeri hukuki dokümanları yazma, doğru imla, yazı stili ve formatları kullanma, hukuki bağlaçları, ifadeleri ve standard maddeleri öğrenme, hukuki konuşma İngilizcesi, sunum ve müzakere İngilizcesi kullanma

 

Öğrendiğim bilgileri nasıl kullanırım? – Bu eğitim ile global profesyonelliğe geçiş yapar, doğru ve kolay anlaşılır yazılı iletişim ve akıcı İngilizceniz ile aklınızdan geçenleri eksiksiz olarak ifade eder, müzakere sürecinde pozisyonunuzu güçlü ve tam olarak savunur ve bu şekilde profesyonel hayatta fark yaratırsınız.

Yabancılar için Türkçe / Turkish for Expats

Süre: Temel seviye olarak 80 saat

Ne öğrenirim? Türkiye’de temel  bir konuşma için gerekli kelimeler ve ifadeler

 

Öğrendiğim bilgileri nasıl kullanırım? – Bu eğitim, yabancı olarak Türkiye’de belirli bir süre yaşamak zorunda kalan insanların çevresiyle iletişim kurması gerektiğinde kullanacağı kelime ve ifadeleri içerir