Modüler Eğitimler

Presentation Skills / Sunum İngilizcesi

Sunum eğitimi ile İngilizce sunumlarınızda, Türkçe sunumlarınızda yaşadığınız rahatlıkta ve aynı kelime ve ifade zenginliğinde sunum yapabilmeniz için gerekli ifade becerisini kazanır, değişik ve ustaca seçilmiş kelimelerle daha profesyonel bir sunum yapar, uluslararası yöneticiler üzerinde olumlu izlenim yaratarak, iş ortamınızda başarıyı yakalarsınız.

 E-mail English / E-mail Yazma

Profesyonellerin, global iş hayatında her gün başvurduğu e-mail yoluyla iletişimlerde, doğru yazım tekniklerini ve kalıpları öğrenmelerini, doğru dilbilgisi ve alıcıya göre değişen ton ve üslup ile etkileyici e-mail yazmalarını ve günlük hayatta karşılaştıkları örneklerden yola çıkarak hazırlanan e-mail çalışmaları ile öğrendiklerini pekiştirmelerini hedefleyen interaktif bir çalışmadır.

 

Hukuk İngilizcesi / Legal English

Bu eğitim ile global profesyonelliğe geçiş yapar, doğru ve kolay anlaşılır yazılı iletişim ve akıcı İngilizceniz ile aklınızdan geçenleri eksiksiz olarak ifade eder, müzakere sürecinde pozisyonunuzu güçlü ve tam olarak savunur ve bu şekilde profesyonel hayatta fark yaratırsınız.

 

English for Pharma

6 haftalık bu yoğun eğitim, size ihtiyaç duyduğunuz terminoloji ve dil becerilerini kazandırır; uluslararası ekipler ve yöneticilere etkili sunum yapmanız için gerekli ifade ve kalıpları öğretir ve yeni global fırsatlar yaratmanızı sağlar.

 

English for Socializing

Bu eğitim ile yabancı misafir ve iş ortaklarınızla iş hayatı dışında sosyal ortamlarda iletişimde bulunabilir, bu iletişimlerde kelime aramaktan kurtulursunuz. Uluslararası müşterileriniz, ekipleriniz ve meslektaşlarınız  ile toplantılar dışında geçen zamanda güçlü  ilişkiler kurmanıza ve daha rahat sohbet etmenizi sağlar.

 

İş İngilizcesi / Business English

Profesyonellerin uluslararası platformlarda ve özellikle toplantı, mülakat, sunumlar, iş yazışmaları, telefon görüşmeleri, telekonferanslar ve müzakerelerde kullandıkları İş İngilizcesi hakimiyetlerini güncel terim, kelime ve kalıpları pekiştirerek geliştirmelerini hedefleyen bir eğitim programıdır.

 

HR English

Bu eğitim programı, İnsan Kaynakları uygulamalarında İngilizcede karşılaşabileceğiniz farklı durumların üstesinden gelmenize yardımcı olmaktadır. HR English ile yüzyüze ve telefonda iş görüşmeleri, performansları değerlendirmeleri, toplantı yönetimi ve İK gelişim gibi farklı konularda gerekli profesyonel İngilizce iletişim becerilerine yoğunlaşacaksınız.

 

Business English Boot Camp

Bu eğitim ile en az Intermediate Business English seviyesine kısa zamanda ulaşarak yabancılarla olan iletişiminizde kelime aramaktan kurtulur, neyi nasıl ifade edeceğim kaygısından uzaklaşarak özgüven kazanır, daha profesyonel bir konuşma hakimiyeti kazanarak karşıya iletmek istediğiniz konularda muhatabınız üzerinde daha olumlu bir izlenim uyandırır ve görüşmelerinizde verim kazanırsınız.